Projektledning

Projektledning

För oss på DEMANCO är projektledning en profession i sig, med fokus på affärsnytta och värde för våra uppdragsgivare.

Vi erbjuder projektledare med olika inriktning och kompetens beroende på kundens önskemål och krav. Vi erbjuder certifierade projektledare med inriktning mot IT och Verksamhetsutveckling, men också inom andra områden. Projektarbetsformen väljs för att åstadkomma ett specifikt resultat i huvudsak begränsat av omfattning, tid och kostnad.  En fjärde viktig parameter är naturligtvis också projektresultatets kvalitet – ofta påverkad av de tre begränsningarna.

Framför allt så genomförs projekt av en grupp människor som tillsammans ska åstadkomma ett gemensamt resultat. Vårt arbetssätt baseras därför på vår erfarenhet att projektmedlemmar, som får bra förutsättningar att samarbeta och dessutom ges möjlighet att utvecklas både som individer och grupp, levererar bästa möjliga resultat.

När ni har behov att kartlägga, utveckla och förbättra ert sätt att arbeta eller behöver stöd i att utveckla eller förändra er verksamhet i något avseende, kan vi erbjuda er ett bollplank lika väl som en ledare eller chef inom något område, för att stödja eller utveckla er organisation. Vi kan också bidra med inspiration och utbildning för att utveckla grupper i er organisation eller en erfaren mentor för att utveckla enskilda medarbetare i er verksamhet.