IT

IT

Inom IT-området erbjuder vi konsulttjänster för allt från kravinsamling och kravspecifikation till upphandling, systemutveckling, test och implementation. Vårt fokus ligger på IT-infrastruktur, systemutveckling, systemintegration och affärsstödjande IT. Vi har också erfarenhet av att utveckla e-handelslösningar inom olika områden.